Boek – elementaire ballettechniek

Flyer1EKAFTPreview van de herziene uitgave van het boek.
Te bestellen via info@balletcoaching.nl
Prijs € 25,- inclusief verzendkosten.

Preview of the book.
Available via info@balletcoaching.nl
Price: € 25,- including shipping costs.

Een leerboek over de basis van de ballettechniek gebaseerd op de Vaganova-methode. Afbeeldingen zijn gebruikt om de beschreven lesstof te illustreren. De oefeningen zijn stapsgewijs beschreven met muzikale indeling, oefenmethode en aandachtspunten. Dit alles overzichtelijk samengevat met ruimte voor eigen aantekeningen. Formaat boek inclusief ringband: hoogte 25,2 cm, breedte 22 cm.

Al meer dan 300 balletdocenten/studenten hebben dit boek aangeschaft.

This book covers the basics of ballet technique based on the Vaganova method. Images are used to illustrate the subjects described. The exercises are step by step instructions with musical classification, exercise method, and points to watch. All this clearly summarized with room for one’s own notes. Format book including ring: height 25,2 cm, width 22 cm.

Review
With her book Marja Ronda created an outstanding compendium of the elementary ballet technique that captivates by its precise elaboration of the syllabus and its compact layout at the same time. Beside the curriculum useful preparatory exercises and first dancing steps are described in detail additionally. My big compliments to the author for her work. No ballet teacher who seriously wants to teach according the Vaganova-method should miss this book.

Leandra Hagendorn, balletdocent Freundenstadt, Deutschland